PLA - Biela 3mm (vśetky farby k dispozícii)

Materiál PLA
Hmotnosť struny 1kg
Priemer trysky 3mm
Priemer struny 2,9±0,05mm
Teplota tlače 220-250˚C
Farba struny Biela
30,00 € s DPH

Technická špecifikácia

Materiál pre tlač PLA

Popis

Bioplasty sú plastické hmoty vyrobené z biomasy. Bioplasty vypadajú na prvý pohlad (a dotyk) tak isto ako bežné plastické látky, dosahujé rovnaké vlastnosti (napríklad tvrdost, pružnost, ohybnosť, odolnosť). Niektoré ale môžu byť málo odolné vode alebo dlhodobým vlivom bežných podmienok (niekteré bioplasty sú rozložitelné aj vo vode). Od klasických plastov sa ale lišia tím, že vetšinu z nich je možno biologicky degradovat a nepredstavujú ekologickú záťaž.

Ako základná surovina slúži biomasa rastlín, napr. kukurice, obilnín, repy. Bioplasty sú veľmi často vyrábané zo škrobu. Aby sa škrob premenil na látku s vlastnosťami odpovedajúcimi plastom, je nutné ich vystaviť vysokým teplotám a izolovať z nich glukózu. Z nich je získaná kvasením kyselina mliečna a z nej kyselina polymliečna (polylactic acid, PLA). Z nej sa dajú vyrobit obaly všetkých druhov rovnako ako napr. fólie pre zemedelstvo. Nie je trebe ich nákladne likvidovať. Rozloží sa až po niekoľko mesiacoch.

Bioplasty sú často používané tam, kde je potreba plasty so skrátenou životnosťou. 

Často sa z nich vyrába veci na jedno použitie (sáčky, tašky, bedne, ale aj plastové taniere a príbory alebo aj kvetináče).

Vzhladom k tomu, že likvidácia bežných plastov začíná byť čím ďalej vetší problém (neexistujú podmienky, v ktorých by sa dali prirodzene rozložit; spalovaním vznikajú toxické látky, skládky sú nákladné a predstavujú ďalšie ekologické problémy. Nezanedbatelné množstvo drobných aj vetších úlomkov z plastických predmetov je splavovaných do oceánov, kde sú prijímané spolu s potravou a putujú vyššie v potravnom reťazci). Predpokladá sa, že snaha nahradit plasty biologicky degradovatelnými bioplastmi (ktoré rieší vyššie uvedené problémy), sa bude zvyšovat.