3Dimenzia - 3D tlač

 

Naša generácia je svedkom  IT revolúcie, pričom mnohé technológie si nachádzajú cestu aj do našich domácností. Medzi najzaujímavejšie novinky patria práve 3D tlačiarne, ktoré sú už v súčasnosti dostupné aj pre bežného človeka.

 

Rovnako ako v prípade počítačov v minulosti, aj 3D tlačiarne sa začínajú využívať v bežnej praxi - vo výrobnej, technickej, strojárskej, medicínskej, alebo marketingovej oblasti.

 

V ro­ku 2014 pres­ta­lli pla­tiť niek­to­ré z pa­ten­tov 3D tla­če, kto­ré brá­nili roz­ma­chu tech­no­ló­gie. V búducnosti sa preto 3D technológia bude využívať v oveľa väčšej miere.

 

Tak ako dnes je samozrejmosťou znalosť práce s počítačom, v budúcnosti bude veľkým benefitom ovládanie 3D tlačiarne. Vy a najmä Vaše deti, ktoré budú vo svojom živote 3D tlač určite využívať, sa môžete prostredníctvom nášho e-shopu priblížiť tejto prevratnej technológii.

 

Ako funguje 3D tlač?


Technológií 3D tlače existuje veľké množstvo a neprestajne prichádzajú nové, lacnejšie a dokonalejšie. Filozofia tvorby priestorového objektu zostáva však v zásade rovnaká. Rozdiel je skôr v použitých materiáloch a metódach vytvrdzovania vrstiev.

 

Po vytvorení počítačového modelu vo formáte digitálneho súboru alebo po nasnímaní 3D skenerom sa model skontroluje softvérom a následne sa dá vytlačiť.

 

Jedným z najrozšírenejších formátov digitalizácie 3D objektov je Standard TriangulationLanguage (STL), formát súboru *.stl. Súbor v tomto prípade obsahuje zoznam trojuholníkov definujúcich povrch daného objektu. Ďalšie používané formáty sú napr. *.bld, *.pcy, *.sfx, *.3dc, *.zec, *.zpr, *.wrl. Freeware GoogleSketchUp používa svoj vlastný formát *.skp, ktorý sa ale dá konvertovať aj na iné, bežné formáty.

 

Najrožšírenejší free modelár: http://www.sketchup.com/download

 

Najväčšia free knižnica STL modelov pre 3D tlač http://www.thingiverse.com/

 

Software na výrobu 3d modelu

Akýkoľvek 3D modelovaci program, ktorý podporuje export formátu .stl

Je možné model vytvoriť a následne „tlačiarni poslať mailom“ alebo vložiť cez usb kľúč či SD kartu?  

Áno, je možné používať usb kľúč aj SD kartu a tiež môžete vytvorený model poslať emailom.

 

Rozdiel medzi materiálom ABS a PLA?

V súčasnosti jednoznačne najpoužívanejším materiálom na 3D tlač sú plasty, z ktorých tlačí väčšina bežne dostupných 3D tlačiarní. Pri tlači sa plasty využívajú v najrôznejších odboroch od dizajnu a architektúry až po elektroinžinierstvo či lietadlovú techniku. Najpoužívanejšie sú PLA (poly-lactic acid) a ABS (akrylonitril-butadiénstyrén).

Plast PLA je relatívne nový materiál, ktorého hlavnou výhodou je biologická odbúrateľnosť,

nezaťažuje teda životné prostredie. Nepotrebný výtlačok možno bez problémov skompostovať.

Plast ABS sa naopak, bežne používa v celom rade odvetví od automobilového priemyslu až po výrobu

nábytku. Oproti plastu PLA je pružnejší a pri použití v exteriéri tak rýchlo nedegraduje.

 

3D lepidlo

Používa sa pre lepšie priľnutie modelu k tlačovej podložke. Zabráni sa tak odtrhnutiu modelu počas tlače.

 

Produkty je možné vytlačiť v rôznych farbách, resp. je možné ich dodatočné farbenie, lakovanie alebo pokovovanie.

Upozornenie: pri použití acetónu na ABS materiál hrozí jeho rozleptanie.